С лоптом око света

Енглеска је, кажу, колевка фудбала. Ако је тако, колевку је мало помало склапао цео свет. Тачније, свака позната цивилизација. Ово је прича о играма с лоптом које су направиле фудбал. Најстарије лопте су пронађене у Египту, на археолошком налазишту у Сакри, удаљеном 30 километара јужно од главног града Каира. Међу ископинама гробова Хотепсехумија, оснивача ДругеContinue reading “С лоптом око света”

Create your website with WordPress.com
Get started